Trailer Biệt Đội Bất HảoTrailer The Bad Guys: Reign of Chaos

Đội Điều Tra Đặc Biệt do đội trưởng Oh Gu-tak thành lập, với tiêu chí không cần quan tâm phương pháp tốt xấu, chỉ cần “bắt sống bọn tội phạm”. Thành viên gạo cội nhất của đội là tay đấm Park Woong-chu ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim