Trailer Được Nuôi Bởi Người Sói (Phần 1)Trailer Raised by Wolves (Season 1)

Android được giao nhiệm vụ nuôi dạy con người trên một hành tinh bí ẩn. ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim